Termenii si conditiile generale de vanzare(TCGV)  se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC GNV Omega Trading S.R.L., prin intermediul magazinului online https://lemnsipiatra.ro  catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres, exprimat in scris, al ambelor parti.

Urmatorii termeni vor insemna:
„Cumparator”: persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
„Vanzator”: societatea comerciala SC GNV Omega Trading S.R.L.,  CUI RO 6355614 , Nr. Reg. Comert  J23/208/2002
„Cerere de Comanda”: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile, si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
„Contract”: o Comanda confirmata de catre Vanzator.
„Drepturi de proprietate Intelectuala” (in continuare DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, brevete, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
„Specificatii”: toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor, astfel cum sunt precizate in comanda.

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urma. Vanzatorul nu considera in niciun moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Confirmarea comenzii se face de catre o persoana din cadrul firmei si nu in mod automat, de catre sistem.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, acestia completandu-se cu Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti si nici nu va face publice (pe internet sau media) niciuna dintre informarile primite de la Vanzator.

De asemenea, numele site-urilor, precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea GNV Omega Trading si nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului.

Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului, in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista un acord incheiat intre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.
Vanzatorul nu poate fi tinut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al executarii de catre Vanzator a oricareia din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare, si in special pentru pierderea produselor.

FORTA MAJORA
Niciuna din parti nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este urmarea unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.